พวงหรีด แบบ พรีเมียม

Special Price ฿1,500.00

Regular Price: ฿1,700.00

โค้ดสินค้า: N001

มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 100 เซนติเมตร

ตกแต่งด้วยดอกไม้หลายชนิด เช่น :

ตกแต่งด้วยดอกไม้หลายชนิด เช่น :

เยอบีร่าสีส้ม,เบญจมาศสีขาว,ใบยาง,สเตติส,เยอบีร่าชมพูหรือบานเย็น,แวนด้าสีน้ำเงิน,บานเย็น ฯลฯ

* หมายเหตุ ดอกไม้ในการจัดพวงหรีด ขึ้นอยู่กับฤดูกาลและปริมาณของตลาดจึงอาจมีการเปลี่ยนแปลงวัตถุดิบบางชนิดตามความเหมาะสม

* ภาพทั้งหมดนี้เป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น